ಐಹೊಳೆ – ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಲು

ಐಹೊಳೆ – ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಲು  ಚಾಲುಕ್ಯ ವಂಶದ ಉಗಮ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದ್ರನ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನ ಬೊಗಸೆ (ಚುಲಕ)ಯಿಂದ ವೀರಯೋಧ ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದನಂತೆ, ಈ ವೀರಯೋಧನ ವಂಶವೇ ಮುಂದೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಿತು. ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಅಥವಾ ರಾಜ ಚಿನ್ಹೆ ವರಾಹ, ಶಂಖ, ಚಕ್ರ ದರ್ಪಣವಾದರೆ ವರಾಹ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಖಡ್ಗ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಮುದ್ರೆಯಾಗಿದೆ. […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ...