ಹುನಗುಂದ ಪರಿಸರದ ಚಿಕ್ಕ ಜಲಪಾತಗಳು

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಲಪಾತಗಳು ಇಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಹು ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಏನಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಜಲಪಾತಗಳು 4 ಇವೆ. ಈ ಜಲಪಾತಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿದ್ದಾಗ 6-7 ತಿಂಗಳಗಳವರೆಗೂ ನೀರು ಧುಮಕುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೇÉ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಕಾರಣ ಹಿಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವು ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ...