ಕೂಡಲಸಂಗಮ

1.            ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ.      ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಲಚೂರಿಗಳ ಅರಸರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವರು ಎಂದು ಶಾಸನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 11 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಮೈ ಗ್ರ್ರ್ಯೆನೈಟ ಮತ್ತು ಮರಳುಗಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಲಪ್ರಭೆಯ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಐಕ್ಯ ಮಂಟಪದ ಎದುರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ.       ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಎಡಬಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಭಾಗ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ...